• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Województwo zachodniopomorskie1. Stan wiedzy na temat wybranych gatunków sów w regionie


Puchacz Bubo bubo
W latach 1993-2005 pojawiły się doniesienia o obserwacjach w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej (obserwacje: A. Staszewski, M. Jasiński, A. Oleksiak).
W Puszczy Bukowej nie stwierdzony.
Opracowanie z 1994 roku Ostoi Ptaków w Polsce.
- IńskiPark Krajobrazowy-2 pary (Magdalena i Maciej Tracz).
- Drawski Park Krajobrazowy-4 stanowiska.
Inne stanowiska: Dolina Odry, Okolice Człopy...

Sowa śnieżna Nyctea scandiaca
W latach 1832/33 oraz 1895/96 nalot na Pomorzu koło Myśliborza.
Zimą 1932/33 nalot na Pomorzu, zdobyto 8 -9 okazów (Robien 1935, Schuz 1934, Tischler 1941).

Sowa jarzębata Surnia ulula
W XIX w. pojawiała sięna Pomorzu dość regularnie (Conwentz 1888/89, L. Dobrick 1912, Robien 1928, Tischler 1941).
Dnia 16 VI 1970 r. jeden ptak nad Międzyzdrojami(Tyrakowski 1971).

uszatka błotna Asio flammeus
W roku 1933 i 1934 wiele par gnieździło sięw różnych okolicach Pomorza, zwłaszcza pod Szczecinem i nad dolną Odrą między Szczecinem iGartz (podczas wycieczki parowcem - 12 par (Robien 1935, Ruthke 1951).
W roku 1997 opracowano ?Ostoje ptaków w Polskiej części Zalewu Szczecińskiego? (J.Kaliciuk, A.Staszewski)
- Łąki Skoszewskie-0-1 para
- Bagna Krępskie-0-1 para
Ogólnie w polskiej części zalewu autorzy szacowali liczbę par na 0-3
Opracowanie z 1994 roku Ostoi Ptaków w Polsce-Dolina Dolnej Odry. (M.Kalisiński, R. Czeraszkiewicz)- 2-3 pary.
Liczne kontrole prowadzone w latach 1994-2000 potwierdzają te doniesienia

włochatka Aegolius funereus
Najbliższa populacja znana z literatury spotykana była na Pomorzu Środkowym.
Od połowy lat dziewięćdziesiątych gatunek stwierdzono 1-3 stanowiskach w Drawieńskim Parku Narodowym (1998-1999, A. Jermaczek).
W 1996 roku stwierdzono występowanie w Puszczy Wkrzańskiej (G. Żegliński, R. Kościów, J. Rekowski, M. Kalisiński, W. Jachnicki) W latach 2003-2006 włochatkę stwierdzono na łącznie 8 stanowiskach w Puszczy Goleniowskiej (G. Żegliński, J. Artemiuk, R. Kościów, A. Kozłowska, A. Staszewski, M. Jasiński, M. Sołowiej, J. Rekowski, M. Żarek)


Opracowanie: Grzegorz Żegliński
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie