• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Województwo wielkopolskie1. Ogólna charakterystyka województwa


Województwo wielkopolskie jest jednym z 16 województw, powstałych w wyniku reformy administracji publicznej w 1999 roku. Położone jest w zachodniej części Polski. Liczba mieszkańców województwa wynosi około 3,4 mln, co stawia je na trzecim miejscu w Polsce (po mazowieckim i śląskim). Ponad połowę tej liczby (około 57,3 %) stanowią mieszkańcy miast. Niewielka jest jednak gęstość zaludnienia (średnio 113 osób na km2). Powierzchnia województwa wynosi 29 825 km2. Od północy graniczy z województwami zachodniopomorskim i pomorskim, od północnego wschodu z województwem kujawsko-pomorskim, od południowego wschodu z łódzkim, od południa - z opolskim i dolnośląskim, natomiast od zachodu - z lubuskim.
Krajobraz regionu zdominowany jest przez rozległe i płaskie pola oraz duże kompleksy leśne. Średnia lesistość Wielkopolski wynosi 25,5 %. Powierzchnia lasów na terenie Wielkopolski, należących do dwóch największych RDLP tj. Poznań i Piła, wynosi łącznie 620 601 ha. Lesistość na terenie poszczególnych gmin jest silnie zróżnicowana i kształtuje się od bardzo wysokiej np. Jastrowie - 68,6% i Wieleń - 63,6 %, aż do bardzo niskiej np. Rozdrażew - 0,3 %, Kleczew - 1,2 %. Największe kompleksy lasów znajdują się w północno-zachodniej i południowej części Wielkopolski. Są to przede wszystkim: Puszcza Notecka (największy kompleks leśny w kraju), a także lasy w okolicach Piły, Trzcianki czy Chodzieży. Cechą charakterystyczną krajobrazu znacznej części Wielkopolski jest duża liczba kompleksów leśnych. Gatunkiem dominującym jest sosna zwyczajna, która występuje często wraz z dębem lub bukiem.
Nizinny charakter regionu oraz wysoka kultura rolna sprawiają, że mimo nienajlepszych warunków glebowych, klimatycznych, a także struktury agrarnej, Wielkopolska od wielu lat jest liderem w produkcji żywności. W granicach województwa znajduje się 1894,8 tys. ha użytków rolnych, co stanowi 63,5 % ogólnej powierzchni opisywanej jednostki. Krzyżują się tu również ważne szlaki komunikacyjne.


Opracowanie: Marek Maluśkiewicz, Jakub Glapan
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie