• Nowości
 • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Województwo świętokrzyskie3. Ogólne zalecenia ochronne


  Edukacja

 • Przygotowanie prezentacji multimedialnej o sowach (przystosowanej do rożnych grup wiekowych oraz adresatów).
 • Prowadzenie prelekcji w szkołach oraz szkolenia dla służb Lasów Państwowych, Parków Krajobrazowych i Narodowych, osób związanych z edukacją dzieci i młodzieży (nauczyciele, pracownicy ośrodków edukacji), pracowników samorządów terytorialnych, rolników, myśliwych itp.
 • Druk i dystrybucja materiałów informacyjnych (broszury, folderu).
 • Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i edukacyjnych (naklejki, plakaty, koszulki, książki, pakiety edukacyjne).
 • Stworzenie i prowadzenie aktualizowanej na bieżąco strony internetowej poświęconej sowom.
 • Stworzenie forum dyskusyjnego poświęconego sowom w celu ułatwienia przepływu informacji.
 • Przygotowanie filmu edukacyjnego o sowach
 • Popularyzacja wiedzy o sowach poprzez artykuły w prasie i audycje w mediach.


 • Badania

 • Inwentaryzacja sów na dużych powierzchniach próbnych (w większych kompleksach leśnych i w krajobrazie rolniczym), organizacja akcji warsztatowo-inwentaryzacyjnych.
 • Wyszukiwanie nowych stanowisk lęgowych gatunków synantropijnych (wabienia nocne i kontrole budynków).
 • Obrączkowanie sów w celu poznania kierunków dyspersji oraz ich przeżywalności.
 • Publikowanie wyników badań na łamach pism ornitologicznych.
 • Umieszczanie prac poświęconych sowom w wersji PDF na stronie internetowej.
 • Organizacja cyklicznych spotkań (raz na 2 lub 3 lata) poświęconych badaniom i ochronie sów.
 • Prezentowanie wyników badań na konferencjach ornitologicznych, zjazdach ornitologów lub innych imprezach przyrodniczych.


Opracowanie: Paweł Szczepaniak
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie