• Nowości
 • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Województwo śląskie4. Literatura


 • Cieśla S. 1996. Uwagi o puszczykach Strix aluco i sowach uszatych Asio otus przynoszonych do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. Ch.P.O 52, 1: 31-33
 • Dobosz R., Betleja J., Hadaś T.B. 2002 Występowanie płomykówki i nietoperzy w obiektach sakralnych województwa śląskiego. Stan obecny i zalecenia ochronne. Etap IV. Maszynopis, PTPP "pro Natura", Bytom
 • Draus B. 2003. Seasonal variation in the Barn Owl (Tyto alba guttata) diet in the Kraków-Częstochowa Upland (South Poland). Buteo 13: 21-30
 • Ferens B. 1953. Puchacz [Bubo bubo (Linne)] w Polsce - jego biologia i obyczaje. Ochr. Przyr. 21: 78-114
 • Hadaś T.B. 2000. Występowanie płomykówki (Tyto alba) i nietoperzy (Chiroptera) w obiektach sakralnych północno-zachodniej i środkowo-wschodniej części województwa śląskiego w 1999 roku. X Sympozjum Jurajskie: 65-76
 • Harmata W. 1969. Analiza składu pokarmu sowy uszatej Asio otus (L.) z rezerwatu "Łężczak" k. Raciborza w woj. opolskim. Przegl. Zool. XIII: 98-101
 • Kłys G., Kościów R., Ruprecht A.L. 2004. Degu Octodon degus (Molina, 1782), Octodontidae (Rodentia) - nowy gatunek w środkowoeuropejskiej faunie współczesnych ssaków. Ch.P.O. 60, 5: 104-106
 • Kłys G., Kościów R., Ruprecht A.L. 2004. Location of Degu, Octodon degus (Molina, 1782), Octodontidae (Rodentia) in Central European fauna. Opole Scientific Society Natural Journal 37: 57-65
 • Kościelny H., Belik K. 1992. Obserwacja puszczyka uralskiego Strix uralensis w Lasach Lublinieckich. Ptaki Śląska 9: 89-90
 • Kościelny H., Belik K. 2005. Rozmieszczenie i liczebność włochatki Aegolius funereus w Lasach Lublinieckich. Ch.P.O. 61, 2: 58-69
 • Kruszyk R., Meszczyk E. 2002. Pójdźka. Przyr. G. Śl. 29: 8-9
 • Leszczyński T. 2003. Puszczyk w miejskim parku. Przyr. G. Śl. 33: 14-15
 • Mysłajek R.W., Nowak S. 2004. Nowe stanowisko sóweczki w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. Ch.P.O. 60, 4: 99-100
 • Ruprecht A.L., Kościów R., Kłys G. 2005. Koszatniczka Octodon degus (Molina, 1782), Octodontidae (Rodentia) nowym gatunkiem w faunie ssaków Polski. Ch.P.O. 61, 3: 69-76.
 • Ruprecht A.L., Szwagrzak A. 1988. Atlas rozmieszczenia sów Strigiformes w Polsce. Studia Naturae 32: 1-153
 • Szymczyk A. 1999. Występowanie sów i nietoperzy w obiektach sakralnych i zabytkowych na terenie ZJPK w granicach byłego województwa śląskiego. IX Sympozjum Jurajskie: 41-45
 • Zdzitowiecki K. 1961. Puchacz, Bubo bubo (L.) w Sokolich Górach. Not. Orn. 2, 2: 26

 • II. Publikacje awifaunistyczne wzmiankujące o sowach

 • Betleja J. 2004. Raport o występowaniu ptaków w województwie śląskim. Maszynopis, Muzeum Górnośląskie, Bytom
 • Betleja J., Henel K. 2004. Beskid Żywiecki. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. s. 567-570. OTOP, Warszawa
 • Chrul Z. 1997. Ptaki północnej części PK "CKKRW" i jego otuliny. Scripta Rudensia 7: 5-18
 • Czylok A., Parusel J.B., Kuliński W. 1996. Czerwona lista kręgowców Górnego Śląska. Raporty Opinie 1: 43-58
 • Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. 1991. Ptaki Śląska. Monografia faunistyczna. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1991. Ptaki Śląska. Monografia faunistyczna. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • Ferens B. 1950. Ptaki Żywiecczyzny. Mat. Fizj. Kraju 25: 1-96
 • Kościelny H., Belik K. 2006. Ptaki Lasów Lublinieckich. I. Przegląd gatunków - rozmieszczenie i liczebność. Ch.P.O. 62, 3: 47-77
 • Krotoski T. 1987. Ptaki rezerwatu Łężczak k. Raciborza. Ptaki Śląska 5: 29-48
 • Kruszyk R. 2002. Ptaki Jastrzębia Zdroju i okolic. Wyd. UM Jastrzębie Zdrój
 • Kruszyk R., Śmietana A., Karetta M. 1995. Awifauna kompleksu leśno-stawowego koło Żor. Scripta Rudensia 4: 85-97
 • Ostański M. 1995. Ptaki lęgowe stwierdzone w latach 1986-1987 w dolinie rzeki Rudy na odcinku między Paprocią i Górną Hutą. Scripta Rudensia 4: 99-108
 • Rojek M. 2005. Ptaki Zbiornika Rybnickiego i okolicy w latach 1994-2005. Scripta Rudensia 14: 15-29
 • Szlama D., Majewski P. 1998. Ptaki rezerwatu "Łężczak" k. Raciborza. Not. Orn. 39, 1: 1-11
 • Szyra D. 2001. Awifauna stawów rybnych Wielikąt koło Lubomi (województwo śląskie). Ptaki Śląska 13: 67-85
 • Walasz K. (red.) 2000. Atlas ptaków zimujących Małopolski. Wyd. MTO, Kraków
 • Walasz K., Mielczarek P. (red.) 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985-1991. Wyd. Biologica Silesiae, Wrocław

 • III. Informacje ogólne o obszarze województwa

 • http://www.silesia-region.pl/
 • http://www.przyroda.katowice.pl/


Opracowanie: Krzysztof Henel, Ryszard Mędrzak
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie