• Nowości
 • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

tytuł projektu:

Aktywna ochrona sów w Polsce
czas realizacji projektu: 2006 - 2007


Celem kampanii jest stworzenie nowego wizerunku sowy jako pożytecznego i ciekawego elementu przyrody. Poprzez aktywną edukację skierowaną w różne grupy społeczne ma wzbudzić potencjał ludzi, którzy nawet po zakończeniu projektu będą inicjowali kolejne zadania w celu ochrony sów. Chcemy podnieść nie tylko osobistą odpowiedzialność za te chronione i pożyteczne ptaki, ale i zachęcić do ich aktywnej ochrony.

Stworzyliśmy bazę liderów, zajmujących się od lat sowami oraz ochroną przyrody, działających na terenie każdego województwa. Właśnie ta grupa liderska skupia wokół siebie osoby, które zarówno amatorsko jak i profesjonalnie zajmuje się ochroną sów w regionie. W grudniu 2006r. w miejscowości Czasław, koło Krakowa odbyło się spotkanie liderów regionalnych zaangażowanych w projekt ochrony sów. Celem spotkania było omówienie technik przeprowadzania warsztatów dla dzieci jak i edukacji dorosłych. Metody badań i ochrony sów. Omówienie pakietu edukacyjnego i prezentacji multimedialnej, a także przeprowadzenie warsztatu terenowego.

W ramach projektu w 2007r. przeprowadzono na terenie wszystkich województw w Polsce (głównie na terenach wiejskich): warsztaty omawiające wszystkie lęgowe gatunki sów występujących w Polsce, ich cechy rozpoznawcze, cechy przystosowawcze do drapieżnego, nocnego trybu życia, ich pożyteczną rolę ich w środowisku, zagrożenia, jakim podlegają oraz sposoby ich ochrony: Łącznie przeprowadzono: 50 warsztatów dla nauczycieli (około 925 nauczycieli), 151 warsztatów dla dzieci i młodzieży (około 5418 osób), 32 szkoleń dla społeczności lokalnej, jednostek administracji państwowej itp.(około 633 osób).

Prowadzone były również działania związane z aktywizacją dzieci poprzez zorganizowanie 3 konkursów. Odbiorcami konkursów są dzieci w wieku przedszkolnym, na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej. W konkursie brało udział ok. 2000 dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej i 52 klasy gimnazjalne. W ramach projektu stworzyliśmy Klub ?Przyjaciel Sowy?, który stanowi otwarte forum w skład, którego mogą wejść wszystkie osoby, które są zainteresowane problematyką ochrony sów w Polsce. Formularz zgłoszeniowy przysłało 80 osób. W ramach projektu zostały również już wydane lub są w trakcie przygotowywania materiały edukacyjne w postaci: pakietu edukacyjnego wraz z pokazem multimedialnym "Sowy Polski", książki popularnonaukowa o sowach, plakaty, naklejki, koszulki.


  W ramach projektu zostały również wydane materiały edukacyjne:
  • Pakiet edukacyjny "Sowy Polski" [zobacz]
  pakioet edukacyjny - "Sowy Polski"


  Główną część pakietu stanowi 15 scenariuszy lekcyjnych, przygotowanych odrębnie dla różnych grup wiekowych. Proponowane tutaj materiały edukacyjne mają na celu wprowadzenie uczestników zajęć w niezwykły świat sów. Scenariusze lekcyjne dostosowane do wieku odbiorcy (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) zostały oparte o konkretne zagadnienia z biologii i ekologii sów. Dzięki nim dzieci i młodzież mogą nauczyć się rozpoznawania sów, poznać ich budowę, środowisko, pokarm czy typowe zachowania. Wszystko to urozmaicone jest łamigłówkami, grami, układankami, rebusami, zadaniami matematycznymi.

  • Prezentacja multimedialna "Sowy Polski" [zobacz]
  prezentacja multimedialna - "Sowy Polski"

  Znajdują się w nim informacje na temat cech przystosowawczych do nocnego (słuch, wzrok) i drapieżnego (szpony, dziób, pióra), jak i inne cechy przystosowawcze pióra czuciowe, schematy pomagające zrozumieć sposób odbierania sygnału i binokularnego widzenia, budowy oka, szkieletu, schematyczny wzorzec składu pokarmu. Informacje na temat charakterystyki każdego gatunku lęgowego z podaniem cech rozpoznawczych, środowiska bytowania, szczegółów biologii i ekologii. Do pokazu dołączona jest również diaporama, ze znakomitymi zdjęciami Artura Tabora, czyli galeria fotograficzna, która zawiera charakterystyczne zdjęcia wszystkich gatunków sów w Polsce. Znajduje się tu również 15 scenariuszy lekcyjnych opracowanych dla różnych grup wiekowych. Scenariusze mają na celu, poprzez aktywną zabawę, utrwalenie wiadomości zdobytych podczas pokazu. W następnej części scenariusza powstaną, kolejne rozdziały o tematyce sowiarskiej: o potencjalnych zagrożeniach oraz możliwość podejmowania działań ochronnych, sowach w naszej "kulturze", multimedialny klucz do rozpoznawania sów w terenie oraz przewodnik dla nauczyciela po pokazie, który będzie zawierał szczegółowy opis wszystkich stron w prezentacji i dodatkowe komentarze.

  • Książka popularnonaukowa o sowach - "Sowy Polski" [zobacz]
  prezentacja multimedialna - Sowy Polski  W ramach projektu została opracowana książka zawierająca informacje na temat wszystkich sów lęgowych Polski i zalatujących na teren naszego kraju, ich biologii i ekologii. Książka opatrzona jest schematami, zdjęciami i ilustracjami.

  autorzy: Grzywaczewski G. , Szczepaniak P.
  rok wydania: 2007
  liczba stron: 56


  Książka do pobrania w formacie .pdf
  [rozmiar 3,7 Mb]
  • Plakaty [zobacz]

  Zostały wydane trzy rodzaje plakatów dla dzieci i młodzieży oraz różnych środowisk społecznych (samorządy wiejskie, leśnicy, rolnicy, mieszkańcy miast).

  • plakat "Sowy Polski"
  • plakat "Sowy naszego sąsiedztwa"
  • plakat "Sowy lasu"
  plakat "Sowy Polski" plakat "Sowy naszego sąsiedztwa" plakat "Sowy lasu"

Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze Środków:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie