• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

WarsztatyWarsztaty dla dzieci (500) i młodzieży (275)


Warsztaty przeprowadzone zostaną na poziomach nauczania od edukacji przedszkolnej do szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Celem warsztatów będzie przybliżenie jego uczestnikom biologii i ekologii sów. Szczególną uwagę będziemy zwracać na pożyteczną rolę sów w środowisku, zagrożeniom, jakim podlegają, a także możliwością ich ochrony.
Warsztaty dla nauczycieli (50)


Odbiorcami warsztatów będą: nauczyciele oraz pracownicy edukacji ekologicznej (przy Lasach Państwowych, Parkach Narodowych, Krajobrazowych), wychowawcy świetlic i placówek socjoterapeutycznych. Warsztaty będą omawiały wykorzystanie pakietu edukacyjnego do pracy w szkole, przedstawione zostaną wszystkie elementy w nim zawarte.
Warsztaty dla społeczności lokalnej mającej wpływ na ochronę przyrody na danym terenie (20 warsztatów)


Odbiorcą warsztatów będą pracownicy lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, przedstawiciele samorządów terytorialnych, a także miłośnicy ptaków, studenci, społeczność lokalna, pracownicy ośrodków edukacyjnych, przedstawiciele organizacji przyrodniczych, księża. Warsztaty będą miały również na celu podjęcie społecznej debaty na temat zagrożeń, jakim podlegają gatunki na danym terenie i możliwości wypracowania skutecznej ich ochrony oraz przeciwdziałania powstaniu zagrożeń.
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze Środków:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie