• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

O projekciePrzeszłość...

Obecny projekt jest kontynuacją wcześniejszego, również o zasięgu ogólnopolskim, który trwał ponad rok i zakończył się w 2007 r. Przeprowadzono wówczas ok. 200 warsztatów dla ponad 7 tys. osób., z czego 1/4 stanowili leśnicy, nauczyciele i pracownicy służb ochrony przyrody, pozostałą część - uczniowie. W ramach projektu przeprowadzono trzy konkursy (ponad 3 tys. uczestników) oraz wydano i przekazano nieodpłatnie 5 tys. pakietów edukacyjnych oraz 18 tys. plakatów i nalepek. Zawieszono również 240 budek lęgowych na terenie całej Polski. Projekt finansowany był przez NFOŚ i GW, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Fundację PZU.


| czytaj więcej |

Teraźniejszość...

Ze względu na duży, pozytywny wydźwięk poprzedniej edycji i prośby o kolejne spotkania, szkolenia, materiały itp., FWIE otrzymała możliwość poszerzenia i kontynuowania projektu dzięki wsparciu NFOŚ i GW, a także WFOŚ i GW w Krakowie. W ramach obecnych działań przewiduje się m. in. wydanie:

  • poszerzonej wersji pakietu edukacyjnego "Sowy Polski", w skład którego wchodzić będzie m.in. prezentacja multimedialna, scenariusze zajęć wraz z arkuszami pracy ucznia na poziomie od przedszkolnego do gimnazjum, kolorowe plansze edukacyjne, gry edukacyjne, puzzle, karty itp.
  • filmu edukacyjnego "Sowy Polski" (30 min.)
  • naklejek i koszulek promocyjnych.

Podobnie jak poprzednio, silnym akcentem projektu mają być warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz osób mających wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej (ok. 845 w całej Polsce). Projekt przewiduje również zorganizowanie dwóch kolejnych konkursów dla dzieci: "Sowi las", to konkurs, gdzie nagradzane będą relacje ze zorganizowanej zabawy, konkursów i spotkań w szkole czy przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej, zaś "Sówka, mądra główka" skierowana jest do dzieci mogących wykazać się kunsztem literackim (szkoły podstawowe i gimnazjum). Zapraszamy gorąco do udziału w warsztatach i konkursach oraz prosimy o zgłaszanie akcesu na adres edukacja@fwie.eco.pl


Podsumowanie projektu

Projekt był realizowany od sierpnia 2009 do czerwca 2011 roku przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przez ten czas Fundacja przeprowadziła szereg działań edukacyjnych m.in. 516 warsztatów dla dzieci z przedszkoli (ok. 12337 uczestników), 282 warsztaty dla uczniów szkół podstawowych (ok. 7165 uczestników), 33 warsztaty dla nauczycieli przedszkolnych i nauczania zintegrowanego I-III (ok. 901 uczestników), 21 warsztatów dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum (ok. 564 uczestników), 22 spotkania dla społeczności lokalnej, przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, pracowników edukacyjnych, przedstawicieli jednostek administracji państwowej (leśnicy, pracownicy parków narodowych, krajobrazowych, rybacy - ok. 609 osób). Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu "Sowy Polski".
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze Środków:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie