• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Województwo pomorskie1. Ogólna charakterystyka województwa


Województwo pomorskie zajmuje powierzchnię 18 293 km2 i zamieszkuje je około 2180 tys. osób. Pod względem administracyjnym podzielone jest na 15 powiatów, 4 miasta na prawach powiatów oraz 123 gminy. Na jego terenie można wyróżnić 42 miasta. Obszar województwa obejmuje Pobrzeże Koszalińskie i Gdańskie, Pojezierze Wschodniopomorskie (Poj. Kaszubskie i Starogardzkie), Pojezierze Południowopomorskie z terenem wysoczyznowym (część Poj. Krajeńskiego) i piaszczystymi równinami (Bory Tucholskie i Równina Charzykowska), fragment Pojezierza Zachodniopomorskiego (Poj. Bytowskie i Wysoczyzna Polanowska), a także fragment Pojezierza Iławskiego. Pomorskie jest bardzo mocno zróżnicowane pod względem fizyczno-geograficznym, a urozmaicone ukształtowanie powierzchni powstało głównie pod wpływem trzech czynników: zlodowacenia bałtyckiego, rzeki Wisły oraz Morza Bałtyckiego. Z tego względu można tu wyróżnić trzy typy klimatu lokalnego:

1) Klimat pasa przybrzeżnego - o najmniejszych amplitudach temperatur powietrza, dużej wilgotności łagodnych zimach i chłodniejszych, niż w innych częściach Polski latach; charakterystyczne są tu silne wiatry. Opady atmosferyczne od 500 do 600 mm.

2) Klimat równiny deltowej Wisły ? o dużym nawietrzeniu wynikającym z rozległości obszaru i braku szaty leśnej oraz dużej wilgotności powietrza i gruntu. Charakterystyczne są tu inwersje temperatury wskutek spływu chłodnego powietrza z sąsiednich wysoczyzn i hamowania przez Mierzeję Wiślaną jego swobodnego odpływu; roczna suma opadów od 500 do 550 mm.

3) Klimat wysoczyzn pojeziernych ? najchłodniejszy z wymienionych, z większymi, bardziej kontynentalnymi amplitudami temperatur powietrza: lata są cieplejsze, zimy chłodniejsze i dłuższe; roczna suma opadów atmosferycznych od 600 do 700 mm, a w części północno-zachodniej nawet ponad 700 mm.

Województwo pomorskie należy do najbardziej zalesionych - lasy stanowią 35,8% ogólnej powierzchni (średnia krajowa 28,4%), a użytki rolne to 50 % (w tym: grunty orne -39,8%, łąki i pastwiska - 9,9%). Najsilniej zalesione są powiaty południowe (bytowski - 51,8%, chojnicki - 51,2%, człuchowski - 48,5%); najsłabiej - Żuławy Wiślane (pow. nowodworski 7,8% i malborski 10,2%). Główne rejony rolnicze to Żuławy Wiślane, Powiśle, gdzie występują najżyźniejsze gleby - mady oraz Równina Słupska. Generalnie jednak dominują gleby średnio i mało urodzajne: brunatne i bielicowe wytworzone z piasków i glin; na pobrzeżu występuje pas gleb bagiennych (Andrzejewski et.al. 1982, Bocheński i Zawadzki 1999, Kondracki 1998).


Opracowanie: Cezary Wójcik
Sponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie