• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Pokarm


Sowy swoje ofiary połykają w całości, kiedy ich wielkość na to pozwala. Np. sóweczka, której średnica przełyku jest stosunkowo mała, w całości potrafi połknąć tylko naprawdę małe ofiary, jak jaszczurkę czy ryjówkę malutką. Puchacz bez problemu połyka w całości szczura czy karczownika, ale w przypadku np. kaczki, wstępnie ją oskubuje i ćwiartuje. Występuje zależność między wielkością sowy i średnią wielkością chwytanych ofiar. Nie ma natomiast reguły, jeśli chodzi o ich maksymalną wielkość. W niektórych populacjach niewielki nornik występujący w dużych zagęszczeniach, jest główną ofiarą puchacza, ze względu na brak większych, preferowanych ofiar. Sóweczka natomiast może upolować ptaka równego swej wielkości (np. dzięcioła). Reguła ta dotyczy szczególnie gatunków osiadłych. U niektórych gatunków sów stwierdzono sezonową zmienność wielkości ofiar; np. puszczyki: zwyczajny i uralski większe ofiary chwytają w sezonie lęgowym. Wiele sów wstępnie urywa i zjada głowy ofiarom (dekapitacja). W literaturze spotyka się dwa pojęcia, które tłumaczą sytuację, gdy ptak poluje częściej na jeden rodzaj zdobyczy. Mówimy wtedy o ?specjalizacji pokarmowej? lub chwytaniu ?dostępnych ofiar?. W rzeczywistości trudno jest rozdzielić te dwa pojęcia bez wnikliwszych analiz. Np. fakt ?specjalizacji? eutroficznego puszczyka polującego na żaby, może być po prostu następstwem braku innego rodzaju pokarmu i wyjątkowej obfitości łatwej do schwytania ofiary. Na cykliczne zmiany liczebności ssaków (szczególnie norników, lemingów i królików) sowy odpowiadają liczbowo (wędrówki, w tym naloty, śmiertelność, zmienne zagęszczenia par lęgowych, dostosowywanie wielkości lęgu) lub funkcjonalnie (pokarm alternatywny). Plastyczność tego typu dostosowania zależy od mobilności gatunku, potencjału reprodukcyjnego, długości życia itp. W ostatnich latach jednak, w wyniku ocieplenia klimatu, tego typu fluktuacje drobnych ssaków są coraz mniejsze, nawet na północy Europy. Niemal wszystkie gatunki sów tworzą zapasy. Nadmiar ofiar składają albo bezpośrednio w gnieździe lub obok niego, w wybranych dziuplach, budkach, pod skałami, na gałęziach, złomach itp.


Przykładowe głosy sów:1. Włochatka - Aegolius funereus

2 samce na granicy terytoriów
(Białowieża, maj 2010)
@ Romuald Mikusek

Scenariusze zajęćSponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie